Vergoeding

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Onze behandeling in 2023 valt onder de basisverzekering en wordt vergoed door je zorgverzekeraar, afhankelijk van de polis. Je betaalt aan je verzekeraar -naast je maandelijkse premie- het wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar (€ 385,- per jaar) plús een eventueel extra eigen risico dat je hebt afgesproken met jouw verzekeraar. Dit eigen risico wordt per kalenderjaar vastgesteld, dus de zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Ongecontracteerde zorg

Wij hebben gekozen om in 2023 met geen enkele verzekeraars een contract af te sluiten. Dit betekent dat we de zorg niet gecontracteerd aanbieden en wij je zullen vragen de maandelijkse factuur zelf te declareren bij je zorgverzekeraar.

Wanneer je een restitutiepolis hebt, wordt je behandeling in veel gevallen 100% vergoed. Heb je een natura polis, dan wordt de behandeling vaak grotendeels vergoed. Wij adviseren je om voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met je zorgverzekeraar om je te laten informeren over de vergoeding.

Onze voordelen

Vergoed door zorgverzekeraar
Start binnen een week
Ook in de avond

Contractvrije psycholoog

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Dit is een bewuste keuze. De redenen hiervoor zijn:

  • Geen omzetplafonds: meer autonomie en kwaliteit. Contracten tekenen betekent vrijwel altijd een omzetplafond. Deze zijn vaak erg krap. Zonder omzetplafond werken betekent meer mogelijkheden om zorg op maat te leveren en vrijheid in het aannemen van cliënten. De client kan daardoor terecht bij de zorgverlener van zijn/haar keuze. Het leidt ook tot snellere hulpverlening, omdat er niet gezocht hoeft te worden naar iemand die nog budget heeft. Geen omzetplafond betekent ook dat je qua behandelduur meer zorg op maat kunt leveren en voorkom je dat de behandeling vroegtijdig moet worden afgebroken vanwege het budget.
  • Rechtsonzekerheid: het contract kan rechtsonzekerheid creëren voor de zorgverlener. De zorgverzekeraar kan het budget eenzijdig verlagen gedurende het jaar.
  • Extra regels, verplichtingen en beperkingen: daarnaast zijn er vaak extra regels, verplichtingen en beperkingen als je contracten sluit. Het kan gaan om beperkingen van welke diagnoses behandeld mogen worden, een minimaal percentage aan e-health, een maximum aan diagnostiek, een minimum aan het aantal uren, een maximum aan medebehandelaren, etcetera. Deze eisen tasten de kwaliteit en autonomie soms aan.

Meer informatie over contractvrij werken als psycholoog vind je hier: Contractvrije Psycholoog

Voorwaarden vergoeding

Om zorg te kunnen leveren die wordt vergoed vanuit de basisverzekering, hanteren wij de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Om in aanmerking te komen voor vergoeding, moet sprake zijn van een geldige verwijsbrief van de huis- of bedrijfsarts en van een vergoede diagnose (DSM 5-classificatie). Dit wordt besproken tijdens het intakegesprek. Onder andere lichte (aanpassings)klachten, relatieproblemen en werkgerelateerde klachten vallen niet onder verzekerde zorg. Indien er sprake is van ernstige en complexe problematiek, verslavingsproblematiek of ernstige suïcidaliteit waarbij langerdurende zorg nodig is, dan zullen we je doorverwijzen naar een collega die behandeling biedt binnen de Specialistische GGZ.

Indien je de therapie zelf wilt betalen (bijvoorbeeld omdat er geen vergoede diagnose is), dan worden de consulten per maand naar je in rekening gebracht.

Goed om te weten

Een zorgaanbieder mag bij het in rekening brengen van het consult uitgaan van de tijd die voor jou in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Wij hanteren deze werkwijze in 2022.

Daarnaast vindt er in ieder traject twee keer een multidisciplinair overleg plaats tussen jouw uitvoerend behandelaar en jouw regiebehandelaar. Dit is een vast onderdeel van de zorg die wij leveren en noodzakelijk om de zorg als samenwerkend duo te kunnen leveren.

Tenslotte kun je op je rekening korte contactmomenten terugvinden, wanneer we je op afstand verder op weg hebben geholpen. Je ontvangt onze factuur aan het einde van de maand, met een betaaltermijn van 14 dagen.

Voor meer informatie over de NZA tarieven, klik hier.

Private coaching

Het is ook mogelijk om private behandeling of coaching te volgen. Er worden in dat geval geen gegevens verstrekt aan de zorgverzekeraar en er is geen verwijzing nodig van een huisarts of bedrijfsarts. Het tarief voor private behandeling of zakelijke coaching is €125 exclusief BTW per uur.

Plan een vrijblijvende kennismaking

Vanwege privacy redenen is er geen mogelijkheid om je vraag of klachten in te voeren in het formulier. Jouw vraag of klachten worden telefonisch doorgenomen. Binnen 1 werkdag nemen we contact met je op.

Je kunt ons ook bellen op +31 (0)85 - 004 5719.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.