Privacyverklaring

Psychologiepraktijk.online (onderdeel van Psychologiepraktijk Houten) hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Aanmelding via de website
Wanneer je nog geen cliënt bent en jouw contactinformatie deelt via het contactformulier (of e-mail) dan wordt deze informatie enkel gebruikt om contact op te nemen naar aanleiding van de vrijblijvende aanmelding.

Je dossier
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om:

  • goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen
  • een assessment uit te voeren/rapportage op te stellen

De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen.

Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen.

Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je ons verzoeken een eigen verklaring (je mening) aan het dossier toe te voegen.

Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) je dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op je verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld
van je partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met je uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of je kind spreken.

Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder je toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met je te bespreken.

Rechten van jou en je kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.

Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de echtgenoot/partner, ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Gebruik van Google Analytics
Op deze website (psychologiepraktijk.online) worden bezoeken bijgehouden met Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzicht in welke informatie het beste aansluit bij de behoefte van de lezer.

Er worden hierbij geen persoonlijke gegevens van jou (ook geen IP adres) verzameld. Er worden ook geen Google Analytics cookies opgeslagen op jouw computer.

Binnen Google Analytics zijn daarnaast de volgende zaken ingesteld:

  • er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.
  • de gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt .
  • ‘Gegevens delen’ met Google is uitgezet.

Psychologiepraktijk.online (handelsnaam van The Mental Move GGZ B.V.)
Korte Schaft 23a
3991 AT Houten